Informe d'espais de circ

“Els espais de formació de circ a Catalunya". Barcelona -Juliol 2014